Lista dos Conselheiros Eleitos

Conselheiros de 2020 até 2024

Claudia Kakouris

Elisabete Masmanidis

Emanuel Bambiolakis

Emmanuel Anargyrou

Evangelia Aradas – Litsa

George Charalambos
Chatzicharalambos

Haralambos
Apostolopoulos

Helena Euthymios Sazalis

Jean Panayotis
Papaioannou

Joannes Andreas
Kritselis

Lia Salales

Maria Cecilia Apostolopoulos

Marieta Papadimitriou

Maritsa Mitsa Krystalas

Mary Rodopoulos

Melissa Simos

Nicolaos Rodopoulos

Nicolas Emanuel Balafas

Panayotis Vassilion
Xylaras

Pandelis Cristache
Arghirachis

Sofia Papaioannou

Stamatis Rifiotis

Stylianos Tsirakis

Vassili Demetius
Panagoulias

Vassiliki Thomas
Constantinidou

Conselheiros de 2022

Alexandre Politis

Apostolos Apostolopoulos

Atanasia Petridis Toldo

Christos Georgios Papaioannou

Constantinos Constantelos

Dimitra Apostolopoulou

Dimitris Petros Makris

Domingos K. Stavridis

Eleftherios Papadimitriou

Eva Volonaki Stamatelia

Georges Papadimitriou

Ioannis Petros Makris

Jorge Vassilas

Katherine Gatos

Leonardo Maceira

Matina Krystalas

Michael Sotelo Cerqueira

Neide Makris

Petros Ioannis Makris

Simone Xidis

Stilianos Kiriopoulos

Stylianos Moyssiadis

Teodoro Alexandropoulos

Wania Vassilas

Yannis Theodori

Conselheiros Vitalícios

Aspasia Papazanakis

Constantinos Xidis

Dimitrios Bozinis

Fotios Apostolopoulos

Georges Tsoulfas

Jean Rodopoulos

Jean Tsoukalas

Nicolas Papadimitropoulos

Panayotis Jean Papaioannou

Spiridion Karabourniotis

Stayros Kyriopoulos

Stylianos Antoane Nikiforos

Theodore Nicolas Gatos

Rolar para cima