Lista dos Conselheiros Eleitos

Conselheiros de 2020 até 2024

Claudia Kakouris
Elisabete Masmanidis
Emanuel Bambiolakis
Emmanuel Anargyrou
Evangelia Aradas – Litsa
George Charalambos
Chatzicharalambos
Haralambos
Apostolopoulos
Helena Euthymios Sazalis
Jean Panayotis
Papaioannou
Joannes Andreas
Kritselis
Lia Salales
Maria Cecilia Apostolopoulos
Marieta Papadimitriou
Maritsa Mitsa Krystalas
Mary Rodopoulos
Melissa Simos
Nicolaos Rodopoulos
Nicolas Emanuel Balafas
Panayotis Vassilion
Xylaras
Pandelis Cristache
Arghirachis
Sofia Papaioannou
Stamatis Rifiotis
Stylianos Tsirakis
Vassili Demetius
Panagoulias
Vassiliki Thomas
Constantinidou

Conselheiros de 2022

Alexandre Politis
Apostolos Apostolopoulos
Atanasia Petridis Toldo
Christos Georgios Papaioannou
Constantinos Constantelos
Dimitra Apostolopoulou
Dimitris Petros Makris
Domingos K. Stavridis
Eleftherios Papadimitriou
Eva Volonaki Stamatelia
Georges Papadimitriou
Ioannis Petros Makris
Jorge Vassilas
Katherine Gatos
Leonardo Maceira
Matina Krystalas
Michael Sotelo Cerqueira
Neide Makris
Petros Ioannis Makris
Simone Xidis
Stilianos Kiriopoulos
Stylianos Moyssiadis
Teodoro Alexandropoulos
Wania Vassilas
Yannis Theodori

Conselheiros Vitalícios

Aspasia Papazanakis
Constantinos Xidis
Dimitrios Bozinis
Fotios Apostolopoulos
Georges Tsoulfas
Jean Rodopoulos
Jean Tsoukalas
Nicolas Papadimitropoulos
Panayotis Jean Papaioannou
Spiridion Karabourniotis
Stayros Kyriopoulos
Stylianos Antoane Nikiforos
Theodore Nicolas Gatos